Vluchtelingen Organisaties Nederland VON

  • Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) is de spreekbuis van vluchtelingen in Nederland. Een landelijke koepelorganisatie met in Nederland ruim 400 vluchtelingenorganisaties die hun krachten in VON hebben gebundeld. Wij behartigen de belangen van hen die wegens gegronde vrees voor vervolging hun eigen land moesten verlaten en naar Nederland zijn gevlucht om hier veiligheid en bescherming te vinden. Vanuit internationale verdragen heeft Nederland de plicht dit hen te bieden.
  • Voorvechter: … (full text Volwaardige participatie voor vluchtelingen).

Home;
Changemakers; Beleid; Eergerelateerd geweld EGG; FGM; LOM-partners; Agenda; Publicaties; In Beeld;
Address: Vluchtelingen-Organisaties Nederland, Sumatrakade 1003-1005, 1019 RD Amsterdam, The Netherlands;
Contact.

Wat doen we? Als koepelorganisatie is het onze missie om de belangen van vluchtelingen in Nederland te behartigen. 

Vluchtelingen zijn in VON primair vertegenwoordigd door hun organisaties; VON is het landelijke platform van al deze organisaties. Daarmee is VON’s spreekbuisfunctie gelegitimeerd. Ook vluchtelingen die zich niet aangesloten hebben bij een organisatie kunnen hun stem laten horen via VON.

Mensenrechten:

VON beschouwt de ‘vluchtelingenzaken’ als onderdeel van het algemene mensenrechtenvraagstuk. VON onderscheidt zich van andere mensenrechtenorganisaties doordat zij in diverse contexten de specifieke belangen van vluchtelingen behartigt met een beroep op de mensenrechten.

Wet Overleg Minderheden:

Het mandaat van VON laat zich legitimeren door de aangesloten vluchtelingenorganisaties en wordt erkend door de Nederlandse overheid binnen het kader van de Wet Overleg Minderheden (WOM). Dit mandaat baseert zich op representativiteit en deskundigheid en mondt uit in het Landelijk Overleg Minderheden.

Landelijk Overleg Minderheden:

VON maakt als samenwerkingsverband onderdeel uit van het Landelijk Overleg Minderheden. In dit kader voert VON samen met 7 andere samenwerkingsverbanden overleg met het kabinet over beleidskwesties die de eigen doelgroepen raken. Hierbij wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven over allerlei relevante kwesties.

Lees meer over LOM: Beleid.

Comments are closed.